Några av de företag och organisationer som gästat Musikvalvet Baggen

Ageris Kontaktcenter AB
Aktiva seniorer 
Alecta
Baluba Television AB
Järfällahälsan AB
Kooperativa Ledares Förbund (KLF)

Movementsalespartner
Miljöförvaltningen Stockholms Stad 

Nordea Seniorklubb

Solsidan Produktion AB

Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare RHS 

Tyska kyrkan
Vaxholms stad