Erik Steen m.fl. La Casa B 
 
Thord Lindé - Glimmande nymf - Fredmans epistel 72
www.youtube.com/watch?v=3kIW6M3bhMI


Tronco Flamenco
www.youtube.com/watch?v=-JtrQp_piAk
 

Stockholm Stompers med Anders Linder okt.-12

Den andra Qvinnan- Barock opera i fickformat
https://www.youtube.com/watch?v=olp9jjoV3XI

Štěpán Rak at Musikvalvet Baggen in Stockholm 
https://www.youtube.com/watch?v=nyOf5VHShRY

Nit project - a new day live at Musikvalvet Baggen 1/3-14

www.youtube.com/watch?v=aSUJNH0FwIo

TV5 Café Bärs besöker Bajenklostret (=Musikvalvet Baggen)

Stockholms Flamencofestival på Baggen 27-28/3-2015
www.youtube.com/watch?v=F_vkxBVqHzs

Mårten Falk Study11 av Villa-Lobos
www.youtube.com/watch?v=IXf7r9fr8Sg