Musikvalvet Baggens äldsta murar härrör från 1340-talet som delar av annexet till Svartbrödrarklostret.
I början av1500-talet blev lokalen amiral Jacob Bagges vinkällare. 1605 hyrdes källaren ut till gästgivaren Didrich Fisch som öppnade stadens sjätte krog under namnet "Månen"  och fick rätten att "hänga ut skylt".
Flera krogar avlöste varandra med bl.a. krogen "Hwita Björn" under 1700-talets början. 
Den 23 maj 1961 öppnade Roy Walther-Auer källarklubben Bobbadilla tillsammans med Sten och Gun Holmqvist.
Här spelade alla från Cornelis till Lars Gullin.  
Jazzklubb Bobadilla blev med tiden diskotek Bobadilla och såväl The Beatles som Bob Dylan har besökt lokalen på den tiden man skanderade: "Hela stan står stilla - folket är på Bobadilla!".
Efter några år i privat regi återtogs musiktraditionerna och i juli 2008 öppnade Ann-Christin Edblad och Annika Bonander Musikvalvet Baggen.

Lyssna på hur det var när Susie de Cuitiis besökte Bobbadilla 1963, på jazzklubbens tid!
https://soundcloud.com/search?q=bobbadillaminnen