Musikvalvet Baggen invigdes den 5 juli 2008 på Svartmangatan 27 i Gamla stan.

Ann-Christin Edblad startade Musikvalvet Brinken på Kåkbrinken 5 våren 2004. Med tiden utökades verksamheten och Annika Bonander blev ny kompanjon i Musikvalven Baggen & Brinken HB 2008. Båda lokalerna användes parallellt några år men från 2012 var Baggen företagets enda lokal för både konserter och events.

Den 1 januari 2022 ombildades företaget till enskild firma, A-C Sång&Konsert/Musikvalvet,  och Ann-Christin fortsätter nu att driva Muskvalvet Baggen i egen regi.

Ca 100 konserter per år i en mängd olika genrer har ägt rum i valvets regi. Utan verksamhetsstöd men med stor entusiasm hos oss arrangörer, alla nya och återkommande musiker och inte minst en stor skara intresserade besökare.