Musikvalvet Baggen invigdes den 5 juli 2008 på Svartmangatan 27 i Gamla stan.

Ann-Christin Edblad startade Musikvalvet Brinken på Kåkbrinken 5 våren 2004. Med tiden utökades verksamheten och Annika Bonander blev ny kompanjon i Musikvalven Baggen & Brinken HB 2008. Båda lokalerna användes parallellt några år men från 2012 blev Baggen företagets enda lokal för konserter och events.

Den 1 januari 2022 ombildades företaget till enskild firma, A-C Sång&Konsert/Musikvalvet,  och Ann-Christin fortsätter nu att driva Muskvalvet Baggen i egen regi.

Ca 100 konserter per år i en mängd olika genrer har ägt rum i valvets regi. Utan verksamhetsstöd men med stor entusiasm har vi arrangörer, alla nya och återkommande musiker och en stor skara intresserade besökare hållit en fri musikscen igång under snart två decennier.