Sprig

Lördag 10 Maj kl 18:00
Ensemblen Sprig spelar svängig traditionell irländsk och skotsk musik. 
De fyra stockholmsmusikerna inramar känslomättade sånger om kärlek, hat, emigration och hemlängtan med smakfulla utsmyckningar och vackra flerstämmiga sångharmonier.
 
Anna Steinholtz - keltisk harpa, sång,  Andreas Pettersson - tvärflöjt, whistles, gitarr, sång, Per Johansson -  irländsk handtrumma, whistles, sång,
Stefan Kayat - irländsk säckpipa, whistles, mungiga, mandola, sång
Entré: 120 kr

Mer om musiken:

Med den själfulla kombinationen irländsk säckpipa, tvärflöjt och fiol, drivna av rytmiskt ackompanjemang på keltisk harpa, förmedlar ensemblen Sprig den oemotståndligt svängiga musiken från Irland och Skottland. 

Ödesmättad stämning från en uråldrig bloddrypande ballad balanseras av humoristiska små djurfabler eller lyriska kärleksvisor. Driviga, rikt ornamenterade danslåtar (jigs, reels och hornpipes) varvas med fint arrangerade sånger samt en och annan "slow air" (långsam melodi) för balansens skull.