Elin och Maja

Lördag 8 Augusti kl 20:00

Ett program med såväl traditionella som nyskrivna nordiska visor och melodier i folkmusikton. Glädjefyllda låtar med rytmer och sväng men även fängslande visor med vemod.
Elin Vilhelmsson Birkelund - sång och accordeon
Maja Aarøe Freese - sång och cello

Entré: 120 kr/stud 80 kr

Elin Vilhelmsson Birkelund - sång och accordeon
Elin har studerat folklig sång vid Skurups folkhögskola och Musikkonservatoriet i

Falun. Hon har fördjupat sig i äldre traditionella visor från olika delar av Sverige och

traditionell norsk folkmusik. Elin är antagen till Ingesunds Musikhögskola och Lilla Akademiens folkmusikutbildning i Stockholm till hösten.

Maja Aarøe Freese - sång och cello

Maja kommer från Danmark där hon studerat folkmusik på Kolding MGK. Hon har

även läst två år på Skurups folkhögskola där hon studerat svensk folkmusik på cello

och sång. Maja har fördjupat sig i traditionell dansk, svensk och amerikansk musik

och skriver en hel del egna melodier. Till hösten börjar hon studera vid Musikhögskolan i Esbjerg, Danmark.