Bertolt Brecht

Lördag 2 Juni kl 14:00

Tonsatt av Eisler-Weill-Dessau
Varför flykting från eget land

Ge röst du lilla radiolåda

Se Karlsplatz’ popplar – gröna än.

Kerstin Viberg - sång

Rolf Christianson - sång

Erik Lanninger - piano
Entré: 130 kr