Argentinskt & Galiciskt

Lördag 29 Maj kl 18:00
En dialog mellan två specialister på två olika musikgenrer. En sångare från Galicien i Spanien och en accordeonist/gitarrist från Argentina visar att musikstilarna, tangon och den galiciska musiken, trots olika karaktärsdrag ändå samexisterar och har många gemensamma beröringspunkter.
Tenoren Gabriel Lezcano utbildades i Barcelona och har deltagit i många operor och zarsuelor över hela Europa.
Kompositören, dragspelaren och gitarristen Alan Haksten från Buenos Aires specialiserade sig inom argentinsk tango och har turnérat i Amerika och Europa med en mängd musikprojekt.
Konsertform och entrépris bestäms och läggs ut i denna annons under april månad.

 Gabriel Lezcano bor nu i  Stockholm och regisserar "Kultur på spanska kören" och är art director och tenor i ”La lírica de bolsillo”.
Alan Haksten bor i Göteborg och har satt sin egen prägel på språket i modern samtida tangomusik.