Rebecka O´Nils Trio

Torsdag 21 November kl 19:00
Ensemblen ro.t, Rebecka O´Nils trio, framför svenska dikter till egen, nykomponerad musik i genrer som traditionell, svensk folkmusik och visor.  Programmet innehåller tonsatta dikter av Karin Boye, Harriet Löwenhjelm och Erik Johan Stagnelius men även mindre ihågkomna poeter som Emilie Björkstén, Oscar Levertin och Ulrika Widström.
Rebecka O´Nils skriver melodierna till dikterna och sjunger. Jenny Klefbom sjunger och arrangerar melodierna för stämsång och William Bülow ackompanjerar och arrangerar musiken för gitarr.
https://www.youtube.com/watch?v=ewPGjpZxiyE