Musikakademin

Söndag 7 April kl 14:00

”Det är ingenting i jämförelse med professor P,” säger eleverna ofta. Vem är denna professor P och vad har han gjort? Med inspiration från autentiskt insamlat material och intervjuer med studenter på musikhögskolor i Sverige och Norge, tolkas en plats, en institution, som befinner sig i efterdyningarna av ett trauma som lämnat tystnad och förvirring efter sig.


I en undersökning av kulturen på institutionerna har konstnärerna på olika sätt tagit intryck av bakgrunden till den nya musikhögskolebyggnaden i Stockholm som invigdes i januari 2017, byggd helt i glas, med baktanken att skapa insyn i skuggan av övergrepp som satt djupa märken i skolans minne.

Musikakademin är en mötesplats för experiment och samtal där man varsamt vrider och vänder på berättelser som finns i det fördolda för att undersöka frågor kring hur en kultur uppstår, hur gränser förskjuts och hur gamla trauman lever kvar och påverkar nuet.
Medverkande: ljudkonstnären Jenny Sunesson
videokonstnären Malin Petterson Öberg
performancegruppen Dryckesbröderna, musikern Anna Giertz
violinisten Julija Morgan, flöjtisten Rakel Emhjellen Paulsen
dokumentärmakaren Cecilia Josefson
Entré: 100 kr /stud 60 kr

Jenny Sunesson är en konstnär och skribent som ofta använder konkret ljud i sitt arbete. Hon verkar inom områden som field recording, konceptuell text- och ljudkonst, elektroakustisk komposition, dokumentär och video. Hon arbetar med platsen som scen för sitt arbete där verkliga och påhittade karaktärer och urartade stereotyper samsas kring den perifera historien om nutidssamhällets maktstrukturer, sociala och tekniska utanförskap.
I föreställningen framför hon en livekomposition byggd av det insamlade intervjumaterialet.


Dryckesbröderna
är en resande duo som tar sig till barer och konstmuseer världen över. De är klädda som manliga sekelskifteskonstnärer. De är väldigt begåvade men tyvärr har de inte haft så bra förutsättningar i livet så de lever lite i rännstenen. Trots sina sorgliga skepnader är de ständigt i rörelse, deras blickar rör sig genom stadens rum, gränder och arkader, inget undgår dem, profant eller upphöjt. 
I föreställningen gestaltar de i föreläsningsform sitt liv som geniala men alkoholiserade konstnärer i sekelskiftets Europa.


Malin Pettersson Öberg
är en svensk bildkonstnär och filmskapare verksam inom flera media. Hon innehar en master i konst från Konstfack och har studerat videokonst och experimentell film vid EnsAD i Paris och Kungl. konsthögskolan i Stockholm. Pettersson Öbergs praktik handlar i grunden om att pröva, förskjuta och omvärdera olika ordningar och synsätt. Hon använder essän som format för att undersöka hur vi upplever tid och rörelse mellan platser och kulturella eller nationella identiteter.
I föreställningen undersöker hon Kungliga Musikhögskolan transparenta glasbyggnad i ett videoverk.


Anna Giertz 
har under artistnamnet Kutterfugel framträtt med sin musik på bland annat Arts Birthday på SödraTeatern, Sveriges Radio P2, Moderna Dansteatern, Konsthall C, Dabaser Medis, Riksteaterns scen på Pride, Vår + provocation på Marabouparken, Fulspace på Göteborgs Konsthall, och gjort musik till Fulradio. 
I föreställningen framför hon text och komposition inspirerad av tematiken.


Julija Morgan
är tonsättare och violinist med utbildning från  Norges Musikhögskola och konstskolan Idun Lovén i Stockholm. Hon har, bland annat genom att experimentera tillsammans med olika improvisationsgrupper, fördjupat sig i bildgestaltning och komposition. Julija är medlem i ensemblen Damkapellet baserade i Köpenhamn, ett kollektiv med kvinnliga musiker som lyfter fram och framför musik skriven av kvinnliga kompositörer. Som frilansare spelar hon bland annat i barockorkestern Barokkaneren i Oslo. Här har hon med sig flöjtisten Rakel Emhjellen Paulsen, baserad i Oslo, som med bakgrund i klassisk musik är verksam inom genrer som folkmusik, improvisationsmusik och konstmusik.
I föreställningen tolkar de berättelsen genom ett verk som grafiskt partitur.

Cecilia Josefson är utbildad på Dramatiska Institutets radiolinje. Dessförinnan gick hon musikerutbildningen på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Som röd linje i sitt arbete finns en strävan att berätta om samhället genom musikers perspektiv. Hennes bakgrund har gett henne en inblick i musikervärlden och hon ser stora möjligheter att utveckla sitt berättande, där musiken får finnas jämsides med intressanta och utmanande perspektiv på samhället.

Musikakademin genomförs med stöd av Stockholms Kulturförvaltning