Musik från fyra sekler

Lördag 11 November kl 14:00
Duo Littmarck-Åkerman spelar musik från fyra århundraden. Musikaliska pärlor i egna och andras arrangemang för flöjt och gitarr. Det kan vara musik hämtad från operans eller filmens värld eller småstycken från 1800- och 1900-talens  salongsrepertoarer blandat med folklig musik från hela världen.
Henrik Littmarck - tvärflöjt
Mikael Åkerman - gitarr
Entré: 130 kr