Matteus Blad tolkar Bellman

Lördag 26 Oktober kl 18:00
"Varför välja att tala om den utslagne, förtappade saten som förmodligen aldrig skådat dagens ljus; annat än genom bottnen på ölstopet? Varför tala om den som enda gången han förmår ta ordet makt till förfogande, när han talar om livet, är när det motvilligt måste nämnas; men inte som makt; utan som vanmakt eller maktlöshet? Varför tala om den som haft allt; och som mist allt; för att i nästa stund finna sig själv ligga bortglömd, försupen och eländig i rännstenen? Varför tala om den som ingen önskar se?"
 
Matteus Blad är bosatt i Helsingfors och är verksam som skådespelare och sångare. Denna föreställning är uppbyggd kring verk av Carl Michael Bellman - hans monologer, dikter och sånger.
Entré: 150 kr