Krönikum

Lördag 15 Augusti kl 20:00

Krönikum är en duo vars repertoar är ett unikt projekt. Sångtexterna är hämtade ur krönikor från Dagens Nyheters kulturdel och omarbetade till sångbara alster, dock med samma ord som finns i ursprungstexten.
Jon Bertelsen - gitarr och sång
Nina Unge - fiol, flöjt, percussion och sång
Entré: 120 kr

Författare som Ludvig Rasmusson, Anna-Karin Palm, Christina Claesson, Oline Stig, Henrik Tideman, Britt Edwall och Johan Tell skrev dessa krönikor i DN på 90-talet. Jon Bertelsen hittade texterna, bearbetade dem och komponerade sedan musik till. Nu är de flesta sångerna vällagrade, men ständigt aktuella med
sina filosofiska och humoristiska vinklingar på allvarliga teman. Vissa sånger har tillkommit de senaste åren.