Ferlin & Edwall med Taube

Torsdag 19 April kl 19:00

Ett kåseri i ord, bild och ton om Nils Ferlin och Allan Edwall med vissångaren Johan Taube
Programmet innehåller lite bakgrund om dessa herrar och både bekanta och obekanta visor av Ferlin och Edwall.
Entré: 130 kr