Duo Jadling Ohlsson

Lördag 11 Maj kl 14:00

"Bevara gräsets magre fiol" - ett vis-, dikt- och berättarprogram. Werner Aspenström är 100 år hela året!
Stefan Ohlsson har skrivit musik till flera av hans dikter. Här fokuserar duon mest på Werner men hakar även på några andra av deras favoriter.
Visor till gitarr, dikter och berättande framförs i en salig blandning.

Sång och gitarr med Annacari Jadling-Ohlsson och Stefan Ohlsson
Entré: 140 kr