Calle Stenman Kvintett

Fredag 19 Januari kl 20:00
Kvintetten spelar modern jazz med ena foten i 50- och 60-talen och den andra i nutiden. 
Calle Stenman, en ung och lovande trumpetare som erhöll Hasselgårdsstipendiet 2017, har redan låtit sig höras på jazzklubbar och festivaler i både Sverige och Norge.
Martin Wirén - saxofon
Anton Dromberg - piano
Arvid Jullander - bas
Filip Olofsson - trummor
https://www.youtube.com/watch?v=W_0jX1FZDsY
Entré: 100 kr/stud 80 kr