A Choir of Ghosts

Onsdag 19 September kl 19:00
Med inspiration från de norrländska skogarna och med stänk av den salta havsvinden från kusten i norra England bjuder
A Choir of Ghosts på en inblick på livet bortom asfaltsvägarna. 
Debut-EP:n Woods kom till liv när James Auger en dag vandrade i skogen och hörde skogsmaskinernas framfart.
Titellåten inspirerades av de snabbt växande kalhyggena runt om i Norrland, och tankarna och rädslan över vad vi
egentligen kommer lämna kvar till kommande generationer. 
Entré: 130 kr