Aróir

Fredag 11 Oktober kl 19:00

Aróir spelar nyskriven och traditionell  irländsk, engelsk och amerikansk folkmusik.
http://www.auramusik.se/?page_id=260

Aurora Hägglund - sång
Bo Olofsson Bende - gitarr
Fredrik Bultmark - banjo och bouzoki
Lasse Norelius - dragspel och fiol
Stefan Ås - kontrabas
Håkan Båth Gustavsson - slagverk
Entré: 140 kr